exc Bergaretxe S.L.

Indusketak

Lurrean zein harkaitzean edozein eratako indusketak egiten ditugu, baita eraikinak zimendatzea, ezpondak egitea eta bestelako lanak ere.